Back
Close

Ruby Introduction (Dutch)

PeterDR
30.8K views

Variables

Een variable is een stukje geheugen van een computer. Het is een woord dat een bepaalde waarde vast kan houden, zodat je het op een later moment kan gebruiken.

In bovenstaand voorbeeld is in de zogenaamde local variable iphone_x_purchase_price de waarde 1016 opgeslagen. Om vervolgens het totaal te berekenen hoef je deze waardes niet meer te weten, maar kan je de variabelen gebruiken die de waarde hebben onthouden.

Variabelen kunnen ook worden overschreven, de volgende keer dat je de variabele aanroept wordt dan de laatst opgeslagen waarde gebruikt.

In bovenstaande voorbeeld zie je dat de oorspronkelijke voorraad van de iPhone X van 20 naar 18 telefoons is gegaan. De variabele iphone_x_stock is bijgewerkt en kan vervolgens voor verdere berekeningen worden gebruikt.

In de volgende stap zien we hoe variabelen gebruikt kunnen worden in methods.

Create your playground on Tech.io
This playground was created on Tech.io, our hands-on, knowledge-sharing platform for developers.
Go to tech.io