Back
Close

Ruby Introduction (Dutch)

PeterDR
30.8K views
Previous: Iterators

The End

Het is een lange reis geweest, maar inmiddels hebben we hopelijk een beter beeld uit welke onderdelen een programmeertaal is opgebouwd.

In het tweede gedeelte zijn we het volgende te weten gekomen:

  1. Een variable (bijv. name = "Galaxy S7") kan gebruikt worden om een bepaalde waarde vast te houden
  2. Bijna alles in Ruby is een object, met data en methodes
  3. Het is mogelijk om zelf methodes aan te maken, beginnend met def
  4. Een Class kan gebruikt worden om code te structureren, op een Class kunnen verschillende methodes worden aangeroepen
  5. Met een Array kunnen meerdere waardes opgeslagen worden. Met een index waarde kan een waarde uit een Array worden verkregen (bijv. phones[0])
  6. Met een Hash kunnen eveneens meerdere waardes opgeslagen worden, gebruikmakend van een key en een value. Waardes uit een Hash kunnen opgehaald worden middels de key (bijv. phones['iPhone X'])
  7. We hebben while, until en each iterators gezien, waarbij meerdere waardes een voor een doorlopen kunnen worden

Het is een lange rit geweest en de tijd is gekomen om al deze stappen in de praktijk te gaan brengen bij het maken van onze allereerste applicatie!

Create your playground on Tech.io
This playground was created on Tech.io, our hands-on, knowledge-sharing platform for developers.
Go to tech.io