Back
Close

Ruby Introduction (Dutch)

PeterDR
30.4K views

Samenvatting: Terugblik

Laten we even stilstaan bij wat we tot nu toe geleerd hebben.

Om te beginnen weten we dat de meest basale bouwstenen (data types) van elke programmeertaal bestaan uit:

 1. Een String (een tekst, bijv. "De Apple iPhone X is op voorraad!")
 2. Een Number (een getal, bijv. 1 of 1.25 of 1_000_000)
 3. Een Boolean (waar/niet waar, bijv. true of false)

We hebben gezien wat er zoal mogelijk is met een String (met de methods .length, .downcase en .reverse), hoe gerekend kan worden met Numbers en hoe booleans gebruikt kunnen worden om bepaalde informatie wel of juist niet te tonen.

Vervolgens hebben we boolean expressions (ja/nee 'vragen') toegepast in if-, elsif-, unless- en else-conditions om te bepalen wat er in de output getoond moet worden. Ook hebben we boolean operators gebruikt om meerdere boolean expressions met elkaar te combineren.

 1. Or-operator (||, minimaal een boolean expression is waar)
 2. And-operator (&&, beide boolean expressions zijn waar)
 3. Not-operator (!, tegenovergestelde uitkomst van de boolean expression)

Dat is een hoop informatie en je mag trots op jezelf zijn als je tot dit punt bent gekomen en nog altijd benieuwd bent naar wat er komen gaat.

In de volgende stappen gaan we de verschillende bouwstenen samenbrengen en structuren. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Variabels
 2. Methods
 3. Classes
 4. Array
 5. Hash
 6. Iterators
Create your playground on Tech.io
This playground was created on Tech.io, our hands-on, knowledge-sharing platform for developers.
Go to tech.io