Back
Close

Ruby Introduction (Dutch)

PeterDR
30.4K views

Programmeertalen

Om te beginnen met programmeren, moet je een programmeertaal kiezen. Onderstaand een voorbeeld hoe dezelfde handeling in verschillende talen er uit komt te zien.

Java

SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("dd.MM.yyyy");
Date date = format.parse('2018-09-04');

Python

import datetime
datetime.datetime.strptime('04092018', "%d%m%Y").date()

Javascript

new Date('2018-09-04');

Ruby

Date.new('2018-09-04')

Zoals je ziet zijn er veel wegen die naar Rome leiden. Hoewel de verschillen tussen deze talen groot lijken, zijn er meer overeenkomsten dan verschillen. In deze tutorial is voor Ruby gekozen, maar belangrijker zijn de bouwstenen waar deze en vele andere programmeertalen uit bestaan.

Create your playground on Tech.io
This playground was created on Tech.io, our hands-on, knowledge-sharing platform for developers.
Go to tech.io