Back
Close

Ruby Introduction (Dutch)

PeterDR
30.6K views

Internal Methods & Objects

Eerder hebben we met betrekking tot Strings al kennisgemaakt met de methodes length, downcase en reverse.

Een methode wordt altijd aangeroepen op een object. Ruby is een zogenaamde object-oriented programmeertaal, vrijwel alles in Ruby is een object. In eerdere stappen hebben al meerdere voorbeelden gezien, zoals Strings, Numbers en Booleans.

Elk object heeft methodes en data attributen. Laten we een eerder voorbeeld erbij pakken.

In bovenstaand voorbeeld is 'Apple iPhone X' een (String) object. De methode die op het object wordt aangeroepen is length. De punt tussen het object en de methode geeft aan dat er een bericht verstuurd wordt, waarbij aan het object gevraagd wordt om het resultaat van de methode length te tonen. Het uiteindelijke resultaat (14) is een attribuut van het object 'Apple iPhone X'.

De methodes length, downcase en reverse zijn voorbeelden van interne methodes van Ruby. Naast deze reeds bestaande methodes is het ook mogelijk om zelf methodes te definiƫren. In de volgende stap gaan we daar verder op in.

Create your playground on Tech.io
This playground was created on Tech.io, our hands-on, knowledge-sharing platform for developers.
Go to tech.io