Back
Close

Ruby Introduction (Dutch)

PeterDR
30.8K views

Bouwstenen

Een computer is zowel heel slim, als heel dom tegelijkertijd. Hij kan je wildste dromen uit laten komen, maar alleen als hij precies weet wat voor een soort data verwerkt moet worden. In vrijwel alle programmeertalen kennen we de volgende data types:

  1. Strings
  2. Numbers
  3. Booleans
  4. Arrays
  5. Hashes

In de volgende les gaan we aan de hand van code kijken wat een String is en wat je er mee kan.

Create your playground on Tech.io
This playground was created on Tech.io, our hands-on, knowledge-sharing platform for developers.
Go to tech.io