Back
Close

Ruby Introduction (Dutch)

PeterDR
29K views

Booleans

Booleans zijn het antwoord op een vraag die je met ja of nee kan beantwoorden. Een boolean kan twee waardes hebben, namelijk true of false.

In het bovenstaande voorbeeld zie je > en == voor het eerst staan, dit zijn zogenaamde comparison operators. Met > controleer je of hetgeen links van dit teken groter is dan hetgeen er rechts van staat. Met == controleer je of de linker waarde gelijk is aan de rechter waarde. In beide gevallen is het resultaat een Boolean (true/false).

Waar Strings gebruikt kunnen worden voor het vullen van teksten en Numbers voor het uitvoeren van berekeningen, daar komen Booleans tot hun recht als een actie alleen onder specifieke omstandigheden plaats mag vinden. In de volgende stap gaan we hier verder op in.

Create your playground on Tech.io
This playground was created on Tech.io, our hands-on, knowledge-sharing platform for developers.
Go to tech.io