Loading [Contrib]/a11y/accessibility-menu.js
Back
Close

Ruby Introduction (Dutch)

PeterDR
18.9K views

Conditionals: Oefeningen

Laten we de or-operator (||, minimaal 1 waar), and-operator (&&, allemaal waar) en de not-operator(!, tegenovergestelde) in de praktijk uitproberen.

Oefening 1: ||
Oefening 2: &&
Oefening 3: !
Oefening 4: combination

Als de volgende oefeningen gelukt zijn, is het tijd om langzaam aan de lessen die we tot nu toe doorlopen hebben samen te gaan brengen. Hoogste tijd om kort terug te blikken op de afgelopen lessen.

Create your playground on Tech.io
This playground was created on Tech.io, our hands-on, knowledge-sharing platform for developers.
Go to tech.io
codingame x discord
Join the CodinGame community on Discord to chat about puzzle contributions, challenges, streams, blog articles - all that good stuff!
JOIN US ON DISCORD
Online Participants