Back
Close

Ruby Introduction (Dutch)

PeterDR
11.7K views

Conditionals: Oefeningen

Laten we de or-operator (||, minimaal 1 waar), and-operator (&&, allemaal waar) en de not-operator(!, tegenovergestelde) in de praktijk uitproberen.

Oefening 1: ||
def exercise_1
# Example expressions:
# 1 == 1
# 2 > 1
# "Samsung" == "Apple"
# 4 + 3 == 7
# 1. Gebruik alleen een or-operator
# 2. Gebruik twee expressions
# 3. Het resultaat in de output moet true zijn
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oefening 2: &&
def exercise_2
# Example expressions:
# 1 == 1
# 2 > 1
# "Samsung" == "Apple"
# 4 + 3 == 7
# 1. Gebruik alleen een and-operator
# 2. Gebruik twee expressions
# 3. Het resultaat in de output moet false zijn
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oefening 3: !
def exercise_3
# Example expressions:
# 1 == 1
# 2 > 1
# "Samsung" == "Apple"
# 4 + 3 == 7
# 1. Gebruik alleen een not-operator
# 2. Gebruik een enkele expression
# 3. Het resultaat in de output moet false zijn
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oefening 4: combination
def exercise_4
# Example expressions:
# 1 == 1
# 2 > 1
# "Samsung" == "Apple"
# 4 + 3 == 7
# 1. Gebruik zowel een and-operator, or-operator en een not-operator
# 2. Gebruik drie expressions
# 3. Het resultaat in de output moet true zijn
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Als de volgende oefeningen gelukt zijn, is het tijd om langzaam aan de lessen die we tot nu toe doorlopen hebben samen te gaan brengen. Hoogste tijd om kort terug te blikken op de afgelopen lessen.

Create your playground on Tech.io
This playground was created on Tech.io, our hands-on, knowledge-sharing platform for developers.
Go to tech.io
codingame x discord
Join the CodinGame community on Discord to chat about puzzle contributions, challenges, streams, blog articles - all that good stuff!
JOIN US ON DISCORD
Online Participants