Back
Close

Ruby Introduction (Dutch)

PeterDR
30.8K views

Boolean Operators

De expressions na de if-statements die we net zagen waren vrij simpel, zoals:

iphone_x_stock = 10

iphone_x_stock > 0
iphone_x_stock == 0

Het resultaat is een Boolean, namelijk true of false. Het is echter ook mogelijk om meerder Booleans te combineren. Ruby biedt de volgende mogelijkheden:

  1. Or-operator (||): Geeft true terug als de linker OF de rechter waarde true is
  2. And-operator (&&): Geeft true terug als de linker EN de rechter waarde true is
  3. Not-operator (!): Geeft de tegenovergestelde waarde van hetgeen rechts van de uitroepteken staat

Voorbeelden:

De eerste regel geeft true, omdat bij een or-operator slechts een van de waardes true hoeft te zijn. De tweede regel geeft false, omdat de and-operator vereist dat beide waardes true moeten zijn. De derde regel geeft false terug, omdat een not-operator het tegenovergestelde toont van hetgeen rechts van het uitroepteken staat.

Tot slot is het ook mogelijk om meerdere boolean operators te combineren.

In bovenstaande voorbeeld wordt eerst ("Apple" == "Apple") && ("Apple" == "Samsung") uitgevoerd, dit geeft als resultaat false. Vervolgens wordt false || "Samsung" == "Samsung" uitgevoerd, met als eindresultaat true.

In de volgende stap gaan we weer zelf experimenteren aan de hand van een aantal korte oefeningen.

Create your playground on Tech.io
This playground was created on Tech.io, our hands-on, knowledge-sharing platform for developers.
Go to tech.io