Back
Close

Ruby Introduction (Dutch)

PeterDR
14.2K views

Array

In vrijwel alle programmeertalen is het mogelijk om meerdere waardes te verzamelen in een zogenaamde Array.

["iPhone X", "Galaxy S9"]

Zoals je ziet worden de waardes gebundeld tussen haakjes [ .. ] en gescheiden van elkaar met een komma. Elk onderdeel van een Array heeft een index, die begint bij 0. Door de array aan te roepen met een index tussen blokhaken (bijv. array[0]) kan je een individuele waarde uit een Array verkrijgen.

Zoals je ziet geeft phones[0] de eerste waarde terug, namelijk "iPhone X". phones[1] geeft de 2e waarde en phones[2] geeft niets terug, omdat de Array maar uit 2 waardes en dus de indices 0 en 1 bestaat. Probeer het zelf maar.

Array

Een array kan bestaan uit allerlei verschillende objecten. In bovenstaande voorbeeld heb ik Strings gebruikt, maar het zou net zo goed een Number, een Boolean of een combinatie van verschillende data types kunnen zijn.

random_array = ["iPhone X", 10, true]

In de volgende stap kijken we naar een aantal methodes die bij een Array gebruikt kunnen worden en hoe we het aantal waardes in een Array kunnen uitbreiden.

Create your playground on Tech.io
This playground was created on Tech.io, our hands-on, knowledge-sharing platform for developers.
Go to tech.io
codingame x discord
Join the CodinGame community on Discord to chat about puzzle contributions, challenges, streams, blog articles - all that good stuff!
JOIN US ON DISCORD
Online Participants