Back
Close

Programando C++

segas
129 views

BENVIDO!

EXERCICIO 1. Escriba un programa que lea un número enteiro e escriba cunha mensaxe si o número é maior ca 100.

EXERCICIO 2. Cántos tipos de bucles hai en programación?
Create your playground on Tech.io
This playground was created on Tech.io, our hands-on, knowledge-sharing platform for developers.
Go to tech.io